تمام مطالب برچسب : انواع روش های تولید زالو
انواع زالو طبی- انواع مختلف زالو – انواع گونه زالو – انواع زالو در ایران

انواع زالو طبی- انواع مختلف زالو – انواع گونه زالو – انواع زالو در ایران

انواع زالو طبی کدامند؟ آیا همه خونخوارند؟ انواع زالو طبی را میشناسید؟ آیا فکر می کنید که همه خونخوارند؟ انواع زالو در ایران بیشتر مردم تصور دارند که زالوها یک نوع بیشتر نیستند و همه آنها نیز خونخوارند. واقعیت این است که بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ نوع زالویی که در سراسر دنیا شناسایی شده فقط ۵۰ نوع آن از خون پستانداران تغذیه می کنند و در حال حاضر بیش از ۴۰ نوع از خانواده های مهم در آبهای شیرین زندگی می کنند . انواع زالو طبی اکثر این زالوها خونخوار نیستند و از جانورانی مانند حشرات یا کرم های خاکی تغذیه می کنند و درصد کمی از آنها از خون تغذیه میکنند. در بین زالو های شناخته شده حدود ۱۰ الی ۱۵ […]