آشنای بازالو

لارو زالو

لارو زالو-تکثیر زالو-نکات پرورش زالو-نگهداری زالو با خاک رس

زالو جوان(لارو زالو)   لارو زالو : درون هر کوکون (پیله) به طور متوسط بین 12 عدد زالو ی جوان در شرایط متعارف وجود دارد که در زمان تولد کاملا به مادر شبیه بوده و نتها ارگان های جنسی آنها تکامل نیافته و بالغ نشده اند برای بالغ شدن حتما باید از خون پستانداران در چند نوبت تغذیه کنند زالوی جوان پس از خروج از پیله میتواند تا 4 ماه بدون غذا زنده بماند البته تا مدت ها میتواند به کوکون بازگردد و اگر [...]


فرق زالوي آرايشي با زالوي طبي

فرق زالوي آرايشي با زالوي طبي چیست؟زالوی ارایشی-زالوطبی

فرق زالوي آرايشي با زالوي طبي چيست؟ تماس ها و پيام هاي متعددي كه از بسياري از دوستان در طي روز دريافت ميكنيم  فرق زالوي آرايشي با زالوي طبياين سوال برايشان مبهم ميباشد كه زالوي آرايشي پرورش دهند يا زالوي طبي ! و به اشتباه تصور ميكنند اين دو زالو دو گونه متفاوت از هم هستند ! ولي بايد به اين نكته توجه كنيد كه زالوي آرايشي و زالوي طبي هر دو از يك گونه هستند و به اصطلاح به زالو هايي كه سايز [...]


مشاوره رایگان برای شروع و راه اندازی کارگاه پرورش زالوی09196178269 رد کردن