اطلاعات کامل زالو

زالوتغذیه

زالوتغذیه-اطلاعات کامل درباره زالو-زندگی زالو

زالوتغذیه( اطلاعات تکمیلی) زالوتغذیه کرمهایی هستند که در دو سرشان بادکش دارند. آنها میتوانند بین ۵/۰ تا ۱۰ اینچ طول داشته باشند .رنگشان قهوهای سیاه ویا ترکیبی از این دو رنگ است . بعضی از آنها از مواد گیاهان پوسیده استفاده میکنند و بضی دیگر نیز زندگی انگلی دارند از خون ویا بافت بدن حیوانات دیگر تغذیه میکنند . زالوهای خونخوار خون را به دو روش می مکند : بعضی از آنها از خرطوم برای سوراخ کردن پوست استفاده میکنند برخی دیگر به وسیله سه فک و [...]


مشاوره رایگان برای شروع و راه اندازی کارگاه پرورش زالوی09196178269 رد کردن