نکات کلیدی پرورش زالو

پرورش زالو طبی

پرورش زالو طبی نکات کلیدی-تغییر رنگ اب در پرورش زالو-اب مناسب پروش زالو

نکات کلیدی پرورش زالو طبی   پرورش زالو طبی نکات کلیدی پرورش زالوی  تغییر رنگ قرمز آب میتواند ناشی از بالا آوردن خون یا هم نوع خواری باشد زالوطبی (زالوها باید فقط با زالوهایی در وضعیت غذایی مشابه نگهداری شوند تا از مسئله هم نوع خواری جلوگیری شود) چنانچه چنین مشکلی به هر میزان مشخص گردد آب ظرف باید عوض شود. اگر هم نوع خواری رخ دهد عامل ایجاد آن باید شناسایی و حذف شود. تغییر رنگ قهوه ای مایل به سبز آب، از مدفوع [...]


تغذیه زالوی طبی

تغذیه زالوی طبی نکات کلیدی تغذیه-مراقبت خون دهی زالو طبی-نحوه تغذیه زالو

نکات کلیدی بعد تغذیه زالوی طبی نکات کلیدی بعد تغذیه زالوی طبی اگر تغذیه سالم داشته باشیم بعد از آن بیماری در یک محیط بسته چگونه بوجود می آید: برای بوجود آمدن بیماری باید همزمان سه عامل اصلی در فارم وجود داشته باشد. این سه عامل عبارتند از 1- محیط (Environment)- 2-میزبان (Host )- 3-عامل بیماریزا (pathogen )   تغذیه زالوی طبی مهمترین عوامل محیطی که تغییرات آن می تواند سلامت آبزی را تهدید کند و شرایط را برای ایجاد بیماری مساعد نماید، آب است. آب به عنوان محل [...]


مشاوره رایگان برای شروع و راه اندازی کارگاه پرورش زالوی09196178269 رد کردن