ضد عفونی کردن زالو ها

ضد عفونی زالوها با محلول داکسی سایکلین و نیتروفورانتوئین

ضد عفونی زالوها با محلول داکسی سایکلین و نیتروفورانتوئین

ضد عفونی زالوها با محلول داکسی سایکلین و نیتروفورانتوئین ضد عفونی زالوها با محلول داکسی سایکلین و نیتروفورانتوئین یکی از چند محلول ضد عفونی برای زالو ها،محلول داکسی سایکلین و نیتروفورانتوئین میباشد. داکسی سایکلین یک انتی بیوتیک از نوع تتراسایکلین میباشد و کاربرد ان مبارزه با باکتری میباشد. این دارو برای درمان بسیاری از عفونت های باکتریایی استفاده میشود. نیتروفورانتوئین و تاثیر ان در بدن زالو و غلظت ان در اب بسیار متفاوت میباشد. قرص نیتروفورانتوئین به صورت دوره ای در اب محل پرورش استفاده [...]


مشاوره رایگان برای شروع و راه اندازی کارگاه پرورش زالوی09196178269 رد کردن