تغذیه زالو

پرورش زالو طبی

پرورش زالو طبی نکات کلیدی-تغییر رنگ اب در پرورش زالو-اب مناسب پروش زالو

نکات کلیدی پرورش زالو طبی   پرورش زالو طبی نکات کلیدی پرورش زالوی  تغییر رنگ قرمز آب میتواند ناشی از بالا آوردن خون یا هم نوع خواری باشد زالوطبی (زالوها باید فقط با زالوهایی در وضعیت غذایی مشابه نگهداری شوند تا از مسئله هم نوع خواری جلوگیری شود) چنانچه چنین مشکلی به هر میزان مشخص گردد آب ظرف باید عوض شود. اگر هم نوع خواری رخ دهد عامل ایجاد آن باید شناسایی و حذف شود. تغییر رنگ قهوه ای مایل به سبز آب، از مدفوع [...]


تغذیه زالوی طبی

تغذیه زالوی طبی نکات کلیدی تغذیه-مراقبت خون دهی زالو طبی-نحوه تغذیه زالو

نکات کلیدی بعد تغذیه زالوی طبی نکات کلیدی بعد تغذیه زالوی طبی اگر تغذیه سالم داشته باشیم بعد از آن بیماری در یک محیط بسته چگونه بوجود می آید: برای بوجود آمدن بیماری باید همزمان سه عامل اصلی در فارم وجود داشته باشد. این سه عامل عبارتند از 1- محیط (Environment)- 2-میزبان (Host )- 3-عامل بیماریزا (pathogen )   تغذیه زالوی طبی مهمترین عوامل محیطی که تغییرات آن می تواند سلامت آبزی را تهدید کند و شرایط را برای ایجاد بیماری مساعد نماید، آب است. آب به عنوان محل [...]


تغذیه زالو لارو-طبی-مولد-روش خون دهی زالو با دمای مناسب خون دهی زالو

تغذیه زالو لارو(بچه زالو) برای تغذیه زالو لارو بهترین روش استفاده از توری با منافذ ریز و یا پارچه می باشد. معمولا تغذیه از ۱ تا۳ ماه پس از بیرون امدن لارو از کوکون صورت میگیرد. اما گرسنگی زیاد زالو باعث ضعف زالو و در نتیجه تلفات میشود. دما رکن اساسی پرورش زالو بوده پیشنهاد دمایی چند هفته قبل از تغذیه ۲۲ تا ۲۴ درجه سانتی گراد است. همچنین دمای خون هنگام تغذیه ۳۰ تا ۳۵ درجه که برا لارو ۳۰ درجه توصیه می [...]


مشاوره رایگان برای شروع و راه اندازی کارگاه پرورش زالوی09196178269 رد کردن