بیماری زالو

بیماری زالو طبی

بیماری زالوطبی-بیمارشدن زالو-درمان زالو-ضدعفونی کردن محل زالو-بند بند شدن زالو-علایم بیماری زالو

بیماری زالوطبی( انگلی و درمان ) بیماری زالوطبی سفیدک عارضه ای که بسیاری از ما با اون روبرو شدیم . وقتی دمای آب به هردلیلی ناگهانی سرد شود دانه های سفید رنگ شبیه نمک روی پوست زالوها ظهور میکند که هر روز بیشتر شده و گاه موجب مرگ زالوها یا ماهیها میشود در حقیقت این دانه های سفید رنگ نوعی انگل هستند به نام ایکتیو فتریوس (Ichthyophthirius) که از افت دما و کاهش سیستم ایمنی بدن ماهی یا زالو سوء استفاده کرده به زالوها حمله [...]


بیماری زالو طبی

بیماری زالو طبی-پیش گیری بیماری زالو طبی-علائم بیماری های زالو طبی

انواع شوکهایی که باعث آسیب زدن به زالوها می شود جلوگیری از شوکه شدن زالو و دانستن علائم بیماری زالو طبی در پرورش زالو بسیار موثر است. ایجاد شوک به هر صورتی باعث آسیب زدن به زالوها خواهد شد.باید از ایجاد هر گونه شوک برای زالوها جلوگیری شود زیرا زالوها شدیدا به شوکه شدن حساس هستند و شوکهایی مانند تغییر ناگهانی دمای آب و یا نور آنها باعث بروز علائم بیماری زالو ها می شود. شوک حرارتی شوک نوری شوک ارتعاشی و صوتی شوک [...]


مشاوره رایگان برای شروع و راه اندازی کارگاه پرورش زالوی09196178269 رد کردن