نكته اي كه در مورد جمع آوري كوكون هاي زالو در فصل تخم ريزي حائز اهميت است :

در فصل  کوکون زالو گذاري سعي كنيد كوكون زالو ها را به محض قهوه اي شدن از جزيره برنداريدکوکون زالو

زيرا زالو براي كوكون ريزي ترجيحاً مكاني را انتخاب ميكند

كه از هر نظر امن باشد

و برداشتن سريع كوكون ها ممكن است

باعث تنش در زالو ها شود و زالو احساس كند محيطي كه براي كوكون گذاري انتخاب كرده امن نيست !

پس سعي كنيد براي جمع آوري كوكون ها زمان مشخصي را انتخاب كنيد

و هميشه در آن زمان مشخص كوكون زالو ها را جمع آوري كنيد مثلا هر ٧ روز يك بار

زالو اورینتالیس و مدیسینالیس از زالوهای بسیار مرغوب طبی هستند.

دو نژاد زالو اورینتالیس و نژاد زالو مدیسینالیس به علت داشتن بهترین و بیشترین آنزیم ها

از تاثیر گذاری بیشتری در زالودرمانی و درمان بیمار دارند.

علت افزایش قیمت زالو اورینتالیس داشتن خاصیت درمانی بیشتر آن است و این نژاد را مشهور کرده است.