مجوز پرورش زالو

چگونه می توان مجوز پرورش زالو گرفت؟

کلیه امور مربوط به صدور مجوز و فعالیتهای بخش آبزی پروری شیلات به نظام مهنسی کشاورزی و منابع طبیعی واگذار گردیده است.مجوز پرورش زالو

این قوانین طبق دستورالعمل( 38548/دم )مورخه 1392/12/4 وزارت جهاد کشاورزی

به اداره شیلات و سازمان دامپزشکی کشور می باشد .

1– مدارک لازم براي صدور پروانه موافقت اصولي(اشخاص حقيقي که داراي مدارک زمين هستند)
1- 1 – تکميل فرم در خواست پروانه موافقت اصولي در نظام مهندسی
2- 1- گزارش بازديد کارشناسي از امکانات متقاضي توسط نظام مهندسی
3- 1- فتوکپي صفحه اول شناسنامه
4- 1- فتو کپي کارت ملي
5- 1- فتوکپي برگ پايان خدمت براي افراد ذکور
6- 1- سه قطعه عکس 4*3
7- 1- اصل نتايج آزمايشهاي آب به تفکيک منبع آبي
8- 1- ارائه سند مالکيت (بنچاق ،تقسيم نامه، خريد نامه که مورد تائيد دهياري قرار گرفته باشد)
1-9 رعایت حریم بهداشتی با اماکن دامی و مناطق مسکونی – محدوده حریم تا 500 متر
1-10 رعایت فاصله با شهرستان ، شهر ، دریا ، چاه های آب شرب ، برابر حریم تعیین شده

از سوی سازمان حفاظت محیط زیست الزامی است
1-11 طرح و نقشه ساختمان و تاسیسات براساس اصول GMP و GHP و امنیت زیستی تهیه شود .
1-12 دارای سالن تکثیر ، قرنطینه و پرورش مجزا باشد.
1-13 احداث رختکن و سرویس های بهداشتی در مبادی ورودی مرکز ضروری است .
1-14 تغذیه زالو با ضایعات کشتارگاهی و خون حیوانات دیگر ممنوع است .

ظرفیت تولید :

واحدهای کوچک : از 50000 قطعه تا 100000 قطعه زالو در سال تولید کنند
واحدهای بزرگ : از 500000 قطعه تا 2000000 قطعه در سال تولید کنند
طبق بند 25 و تبصره 2 دستورالعمل شیلات واحدهایی که از حد مجاز کمتر تولید می کنند صدور کارت شناسایی جهت ادامه فعالیت آنان بلامانع است.

قوانین طبق دستورالعمل( 38548/دم )مورخه 1392/12/4 وزارت جهاد کشاورزی به اداره شیلات و سازمان دامپزشکی کشور می باشد