صادرات زالو، کسب درآمدي معادل نفت!!!

صادرات زالو :همیشه در کشورهای آسیایی مخصوصاً جهان سومی و در حال توسعه مثل کشور ما شغل صادرات زالوهای جدید و فرصت های نو می تواند

توجه سرمایه گذاری ها و حتی تاجرها را به سمت خودش جلب کند

مخصوصا اگر آن صنعت و شغل در بازارهای جهانی و کشورهای پیشرفته جایگاه خوبی را داشته باشد.

زالو از جمله جانورانی است که در داخل کشور و در خارج کشور مشتری‌های زیادی دارد.

این موجود از خانواده نرم‌تنان است و طالبان زیادی در همه کشور از جهان سوم گرفته تا پیشرفته دارد.

زالودرمانی نیز از جمله روش‌های رایج در طب سنتی سراسر دنیا است

پرورش این موجود هم از جمله مشاغل پرسود با توجیه اقتصادی بالا.

ایران منبع بهترین نوع زالوهاي طبی در جهان است و این موجود ارزشمند به عنوان یکی از

زیر مجموعه هاي صنعت دامپروري می تواند موجب رونق صادرات غیر نفتی کشور شود .

صادرات زالو به دوصورت امکان پذیر است :

الف – صادر کردن خود موجود زنده.

ب – استخراج آنزیم ها توسط شرکت هاي دارویی داخلی و صادر نمودن محصولات داروي حاصله.

هر دو روش فوق، در بسیاري از کشورها از جمله آلمان و انگلستان و روسیه و فرانسه به وفور مورد استفاده می باشد و علاوه بر ارزش درمانی، اشتغال زایی و ارزآوري نیز براي آنها به دنبال داشته است.

طبق آمار برخی از خبرگزاری ها، سود حاصل از پرورش زالو در کشور روسیه از درآمد نفتی ایران بیشتر است.

کشورهایی نظیر روسیه و انگلستان از ره آورد صادرات زالو درآمد ارزی هنگفتی برای اقتصادشان فراهم کرده اند.

از میان کشورهای اروپایی انگلستان هم صادر‌کننده است و هم خریدار

ولی روسیه به دلیل شرایط آب و هوایی از وضعیت خوبی در صادرات زالو برخوردار است.

بر اساس سازمان بیو فارم انگلستان، این کشور در سال ۲۰۰۴ حدود چهار میلیارد زالو به ارزش هر یک عدد یک و نیم پوند به خارج صادر کرده است.

در ترکیه نیز کنار بانک خون، بانک زالو وجود دارد و اکثر کشورهای اروپایی مشتری دایم خرید زالوهای طبی از این کشور هستند.

این محصول در امریکا حدود ۶ دلار و دیگر کشورهای اروپایی بین ۳ الی ۴ دلار به فروش می‌رسد.

این در شرایطی است که پرورش زالو به کمترین امکانات نیاز دارد و عرصه صادرات آن در بیشتر کشورهای اروپایی و آسیایی گسترده‌تر از ایران است.

اما ایران به طور رسمی کار صادرات را در برنامه ندارد و اگر صادراتی انجام شود به طور غیررسمی است

تعدادشان خیلی کم است که به نظر علت اصلی آن، ضعف در تولید و پرورش زالو است.

هزینه‌های پایین پرورش زالو در ایران در مقایسه با کشورهای دیگر اروپایی،

سابقه و قدمت طولانی زالو درمانی در طب سنتی ما و اقلیم و آب و هوای مناسب ما برای پرورش و دردسترس بودن بازار خاورمیانه از مزایای پرورش زالو در کشور است.