زالوی هیرودومدیسینالیسزالوی هیرودومدیسینالیس

 

زالوی هیرودومدیسینالیس  در کشور به این نوع زالوطبی اختصاص دارد.

ویژگی ظاهری آن نوارهای سبز زیتونی تا سبز لجنی در پشت آن می باشد.

در هنگام خریدزالوطبی باید به مشخصات زالوی پزشکی توجه کرد.

بازار فروش زالو نیزبرای زالوی هیردومدیسینالیس بسیار مناسب وسودآور ارزیابی می شود.

زیرا عمده تقاضای کلینیک های پزشکی و طب سنتی صنایع داروسازی برای زالوی هیردومدیسینالیس است.

مشخصات زالوی هیرودو مدیسینالیس (زالوطبی)

زالوی هیرودومدیسینالیس در اکثر مناطق دنیا یافت می شوند اما پراکندگی جغرافیایی آن با هم متفاوت است.

در کشور ایران مناطق شمالی کشور یعنی استانهای گیلان،مازندران و گلستان منبع صید زالو است.

علاوه بر آن در استان آذربایجان غربی در جنوب و غرب دریاچه ارومیه زالوی پزشکی یافت می شود.

از مشخصه های زالوی هیرودومدیسینالیس نقطه های سبز مایل به سیاه در ناحیه شکمش است.

با اینکه اغلب از زالوی هیرودومدیسینالیس در پزشکی و داروسازی استفاده می شوند.

اما علاوه بر این نوع زالو گونه های مشابه این زالو نیز در بازار و صنعت پزشکی و داروسازی استفاده می شود.

زالو اسب (هموپیس سانگی سوژا)

یک نوع زالوی شبیه به زالوی هیرودومدیسینالیس وجود دارد که به زالوی اسب (هموپیس سانگی سوژا) است.

از ویژگی های این زالو این است که دارای دندان های ضعیفی بوده به طوری که نمی تواند پوست میزبان را سوراخ کند.

این زالوطبی یک زالوی گوشت خوار و زباله خوار محسوب می شود.

از کرمهای خاکی و حلزونهای آبی،لارو حشرات،لارو قورباغه و بچه ها و لاشه های آنها نیز تغذیه می کند.

اندازه زالوی اسب در شرایط یکسان بزرگتر از زالوی طبی میباشد.

زالوی طبی دارای دو خط زرد در کناره های بدن خود است و که در زالوی اسب این خطوط مشاهده نمی شود.

رنگ آن نیز تیره تر از زالوی طبی است. تحمل زالوی اسب نسبت به قرارگیری در خشکی بسیار بیشتر از زالوی طبی است.