زالوتغذیه( اطلاعات تکمیلی)زالوتغذیه

زالوتغذیه کرمهایی هستند که در دو سرشان بادکش دارند.

آنها میتوانند بین ۵/۰ تا ۱۰ اینچ طول داشته باشند .رنگشان قهوهای سیاه ویا ترکیبی از این دو رنگ است .

بعضی از آنها از مواد گیاهان پوسیده استفاده میکنند و بضی دیگر نیز زندگی انگلی دارند

از خون ویا بافت بدن حیوانات دیگر تغذیه میکنند .

زالوهای خونخوار خون را به دو روش می مکند : بعضی از آنها از خرطوم برای سوراخ کردن پوست استفاده میکنند

برخی دیگر به وسیله سه فک و میلیونها دندان ریزی که دارند .

زالوها تقریبا در هر جایی که آب وجود داشته باشد میتوانند زندگی کنند

آنها شخص را از روی چربی پوست خون گرمای بدن یا دی اکسید

کربن حاصل از بازدم پیدا میکنند .

زالوها اغلب غذا نمیخورند و علت آن این است که با یک بار تغذیه زالو مقدار زیادی غذا دریافت و ذخیره میکنند .

تغذیه زالو ها از خون پستانداران یا گیاهانی مانند نیلوفر ابی است.

امروزه استفاده از زالو برای موارد مختلف آغاز شده است . دانشمندان در حال مطالعه در مورد بزاق زالوطبی هستند .

آنها معتقدند ماده موجود در بزاق زالوطبی باعث پیشگیری از لخته شدن خون میشود و میتوان آن را برای انسانها به کار برد .

محققان چندین ماده مرکب موجود در بزاق زالوطبی را شناسایی کرده اند که میتوانند استفاده از زالو را گسترش دهند .

میتوان از مواد ضد انعقادی موجود در بزاق زالو

برای درمان بیماریهای قلبی عروقی چون سکته قلبی و مغزی استفاده دارویی کرد .

زالوطبی ها میتوانند بزاقشان را بدون صدمه زدن ترشح کنند و محققان بی وقفه در حال تحققیق در رابطه با بزاق زالوطبی هستند .

اکنون پزشکان تمایل زیادی به استفاده از زالوطبی جهت بهبود بخشیدن به گردش خون در بافتهای پیوندی مانند انگشت دست و پا دارند .

در سال ۱۹۸۵ جراحان بیمارستانی در بوستون از زالو جهت حفظ پیوند گوش پسر ۵ ساله ای که گوشش توسط سگ گاز

گرفته شده بود استفاده کردند .

زالوطبی ها میتوانند لخته های خون را از بین ببرند و باعث گردش بهتر خون در بافتها شوند

بدین شکل از قانقاریا ( نرسیدن خون به اندامها ) جلو گیری کنند