پرورش و تکثیر زالوطبیپرورش و تکثیر زالوطبی راه اندازی فارم کوچک:

برای پرورش و تکثیر زالوطبی راه اندازی یک فارم کوچک  چه میزان سرمایه و امکانات نیاز است؟

با حداقل چه مبلغ سرمایه گذاری می توانیم کار را شروع کنیم؟

بازدهی حاصل از سرمایه گذاری ما و سودآوری کار و مدت زمان سودآوری چه میزان است؟

پرورش,تکثیر زالوطبی با تکثیر زالو چه تفاوتی می کند؟

زالو را از کجا تهیه کنیم و چگونه بفروشیم؟

و …..

در ابتدای کار برای راه اندازی یک فارم کوچک پرورش,تکثیر زالوطبی به یک مکان مسقف و تمیز با حداقل زیربنای ۶۰ متر مربع نیاز می باشد.

تجهیزات و وسائل مورد نیاز برای راه اندازی این فارم کوچک بین ٣ تا ٥ میلیون تومان هزینه در بر دارد.

هزینه زالویی که باید تهیه شود چیزی در حدود ۱۲ میلیون تومان می باشد.

البته در فاز خانگی با سرمایه کمتر هم می توان شروع کرد.

اگر کار پرورش,تکثیر زالوطبی مدنظر شما باشد، شما بایستی لارو زالو یا همان بچه زالو را خریداری نمایید.

آن ها را به مدت ۶ تا ٨ ماه طبق آموزش هایی که گروه ما به شما می دهد نگهداری کنید.

در طول اين مدت ٣ بار نیز غذادهی صورت گیرد.

مدت زمان و میزان سود دهی(پرورش و تکثیر زالوطبی):

بعد از گذشت این مدت زمان، زالو ها به اندازه متوسط پزشکی رسیده و آماده عرضه به بازار می باشد و می توان با سود تقریبی حداقل  ۶۰ درصد زالو ها را فروخت.

در روش تکثیر زالو به جای لارو زالو، زالوی مولد و بالغ تهیه می شود.

با انجام روش های روز دنیا,تکثیر با ضریب بین ۲۰تا ۶۰ انجام خواهد شد.

بعد از به دنیا آمدن بچه زالو، بقیه مراحل مانند کار پرورش زالو می باشد.

در روش تکثیر زالو بعد از گذشت ۱۲ تا ١۴ ماه به سوددهی می رسید.

میزان سود در تکثیر زالو به مراتب از حالت پرورش زالو بیشتر می باشد.

البته روش تلفیقی نیز امکان پذیر می باشد بطوریکه بعضی از تولیدکنندگان هر دو روش تکثیر و پرورش زالو را بصورت ترکیبی و همزمان انجام می دهند.