دلایل قرنطینه پرورش زالو

به نظر شما چه دلایلی جهت قرنطینه برای پرورش زالوها وجود دارد؟ به چه خاطر ما زالوها را قرنطینه میکنیم؟ و آیا وجود و یا دلایل قرنطینه در پرورش زالوحذف قرنطینه می‌تواند تاثیری در روند کار ما در پرورش و یا تکثیر زالو داشته باشد؟ دلایل قرنطینه در پرورش زالو
با ما تا انتهای این مقاله همراه باشید تا به این موضوع بپردازیم.
موارد مختلفی جهت وجود قرنطینه در پرورش زالو وجود دارد و میتوان دلایل قرنطینه برای پرورش زالوها را چنین بیان کرد:

 

بررسی بیشتر جهت اطلاع از نوع و نژاد و همچنین سایزبندی و تعداد زالوها

مورد اول که بایستی بدان توجه ویژه‌ای داشت در بدو ورود زالوها به فارم پرورش و تکثیر زالو بایستی از نوع نژاد و همچنین سایز بندی و یا تعداد این زالوها مطلع شد ( اطمینان پیدا کرد ) و یکی از راحت ترین روش ها بررسی کردن زالو به همین دلیل می باشد با قرنطینه کردن زالوها می‌توانیم نظارت ویژه‌ای در این زمینه بر روی زالوهای خود داشته باشیم. دلایل قرنطینه در پرورش زالو

 

 

اطلاع از بیماری احتمالی و عدم انتقال بیماریها و کاهش تلفات در بین زالوها

اطلاع از بیماریهایی که احتمالا در بین زالوها وجود دارد با قرنطینه کردن می‌توان به این نوع بیماری ها پی برد و قبل از اینکه این بیماری ها همه گیر شده و یا تلفات سنگینی برای ما داشته باشد از آن پیشگیری به عمل ‌آوریم.

 

 

آگاهی از قی کردن و جلوگیری از پیامدهای بعدی در بین زالوها

زالو هایی که تغذیه شده اند احتمال قی کردن خون در بین آنها وجود دارد و غالباً دوستانی که به تازگی زالو خریداری می‌کنند زالوهایی را خریداری می کنند که یک ماه از تغذیه آنها گذشته است. دلایل قرنطینه در پرورش زالو
پس وجود قی کردن خون در بین آنها یک امر طبیعی به شمار می‌رود و بایستی از این قضیه مطمئن شویم که زالوها قی نکنند چرا که باعث انتشار بیماری و عفونت در بین زالوها می‌شود با قرنطینه کردن می توان از این قضیه مطمئن شد.

 

 

رفع استرس و تنش جابجایی در زالوها

رفع استرس و یا تنش که در حین جابجایی در زالو ها به وجود می آید از دلایل دیگر قرنطینه کردن زالوها بعد از ورود به داخل فارم می باشد که بایستی به این موضوع هم اهمیت ویژه ای قائل شویم.

 

 

آشنایی با مکان جدید برای زالوها

زالو وقتی وارد فضای جدیدی می‌شود در قرنطینه به آن فضا و با آن مکان و با نحوه دما و رطوبت آنجا آشنایی پیدا کرده و بهتر می‌توان رفتار زالو را تحت کنترل قرار داد.

 

 

زالوهای را که شما خریداری می‌کنید بایستی در دسته بندی ها و سایزهای مختلف دسته بندی و سرتبندی کنید که همان طور که در مورد اول و بند یک بدان اشاره شد اهمیت و قرنطینه برای پرورش زالو را نشان می دهد.