دفرمه شدن بدن زالو-ساعت شنی شدن-سوسیس شدن بدن زالو-بیماری زالو

اصلی ترین دلایل دفرمه شدن بدن زالو ساعت شنی شدن بدن زالو ، سوسیسی شدن بدن زالو  ، بیماری زالو ها

 

– رعایت نکردن بهداشت محیط مزرعه (فارم) (رعایت نکردن بهداشت محیط پرورشی زالو

باعث بروز مشکلاتی در سلامت زالوها و حتی ظاهر آنها خواهد شد که دفرمگی یکی از آن موارد بشمار می رود)

– رعایت نکردن بهداشت مراحل خون گیری و زمان تغذیه

دفرمه شدن بدن زالو ، بیماری زالو

 

( در زمان خون گیری از کشتارگاه و همچنین زمان تغذیه زالوها بایستی به بهداشت موارد ذکر شده نیز مانند مورد قبلی توجه گردد)

– تزریق داروی شیمایی به چارپایان در دامداری های صنعتی و نیمه صنعتی

( که این مورد باعث بروز مشکلاتی از قبیل عدم کیفیت خون و بروز ناهنجاری هایی مانند دفرمگی می شود)

– افزودن مواد شیمایی به خون زمان خون گیری از کشتار گاه جهت جلوگیری از انعقاد خون

( بعضی از افراد در زمان خون گیری به خون تازه آمپول هپارین اضافه می کنند تا مانع از لخته شدن خون شوند در حالی که روشهای دیگری برای جلوگیری از لخته شده خون وجود داشته و استفاده از هپارین باعث دفرمگی و بند بند شدن بدن زالو می گردد)

– عدم رعایت دما و رطوبت و اکسیژن رسانی بعد از تغذیه یا شک دمایی

( شک دمایی یعنی جابجایی زالو بطور ناگهانی از آب یا محیط گرم به سرد و یا بلعکس که موجب بروز چنین مشکلات و عیوبی در زالو می گردد)

– عدم تعویض به موقع آب بعد از تغذیه

( باعث بروز و شیوع بیماریها و احتمالا بندبند شدن بدن زالوی تغذیه شده می گردد)

– تغذیه غیر اصولی ( شامل موارد بسیاری میگردد)

– نارسایی بدنی و هضم ناقص بعد از تغذیه و…

با ما همراه باشید

دفرمه شدن بدن زالو ساعت شنی شدن بدن زالو ، سوسیسی شدن بدن زالو  ، بیماری زالو