درمانی

/درمانی

بیماری زالو طبی-پیش گیری بیماری زالو طبی-علائم بیماری های زالو طبی

توسط | ۱۳۹۴-۹-۱ ۱۱:۰۵:۲۹ +۰۰:۰۰ آذر ۱ام, ۱۳۹۴|بیماری زالو, درمانی|

انواع شوکهایی که باعث آسیب زدن به زالوها می شود جلوگیری از شوکه شدن زالو و [...]